Arqueoloxía

20 total

Do 1 ao 20 de 20

A arqueoloxía no panorama actual

Os castros. A arquitectura

Segundo capítulo (25´ 57´´) da serie documental "Os castros", emitida na Televisión de Galicia en 2020, sobre a arquitectura castrexa. Existía algún...

Arqueoloxía do mar

Historia das mulleres dos mortos

Os primeiros habitantes de Galicia

Os castros. Doce castros galaicos

Sétimo capítulo (29´ 51´´) da serie documental "Os castros", emitida na Televisión de Galicia en 2020. Nesta última entrega terás a oportunidade de co...

Os castros. A romanización

Sexto capítulo (27´ 52´´) da serie documental "Os castros", emitida na Televisión de Galicia en 2020, no que se explica que significou exactamente par...

Os castros. A cultura

Quinto capítulo (25´ 24´´) da serie documental "Os castros", emitida na Televisión de Galicia en 2020, centrado nesta ocasión na cultura castrexa. Ne...

Os castros. A sociedade

Terceiro capítulo (29´ 12´´) da serie documental "Os castros", emitida na Televisión de Galicia en 2020, centrado na sociedade castrexa. Nesta nova en...

Os catros. O descubrimento

Primeiro capítulo (27´ 48´´) da serie documental "Os castros", emitida na Televisión de Galicia en 2020. Nesta primeira entrega descubrirás onde, cand...

O amencer da humanidade. O primeiro poboamento de Galicia

O castelo da Rocha Forte dende a arqueoloxía. A intervención integral do ano 2013

Os cambios do illote dende o Holoceno: investigación xeomorfolóxica e ambiental

O Rei Sol: Arqueoloxía sen escavar

As pedras de San Lourenzo

Unha viaxe á Illa dos Mortos

Os restos do pasado: unha viaxe pola Lanzada

A Lanzada: historia baixo a area

O Sol nos Chaos

A sauna do Castelón de Castañoso