Turismo científico en Galicia

Regresión Linear con geogebra: poboación maior - gasto sanitario

Xenofobia

O megalitismo

Luisa Villalta: a rebelión da palabra. Capítulo 2. Melodía

A desidencia sexual nas fontes e nos medios

Os autores presocráticos

Xosé Manuel Domínguez, profesor de Filosofía no IES Salvaterra de Miño, fálanos neste vídeo didáctico (1´ 20´´) dos autores presocráticos, un dos temas que debes dominar da materia de Historia de Filosofía se vas presentarte ás probas da ABAU. Esta peza forma parte da serie didáctica La Voz Explica, elaborada no marco de Prensa-Escu...

Nesgos detrás da túa dor crónica non diagnosticada

Observando parques infantís

As propiedades da auga

Se estás a preparar a proba da ABAU, entre as cuestións que debes dominar está a das propiedades da auga. Neste vídeo didáctico (1´ 43´´) Marisa Castiñeira, profesora de Bioloxía e Xeoloxía no IES Rafael Dieste da Coruña, ofréceche un breve resumo do tema. Esta peza forma parte da serie didáctica La Voz Explica, elaborada no marco d...

R de Revolta: o autogoberno irmandiño de “todos á unha”

Exercicio de extremos con parámetros