Historia e institucións económicas

17 total

Do 1 ao 17 de 17

O Reino no comercio marítimo europeo

Dona Urraca

A banca galega

A Torre de Hércules

A casa de moeda de Xuvia

A emisión de Xelmírez

O triente de Gundemaro

A moeda xermana na Gallaecia

O sestercio da caetra

O foro: un contrato agrario esencial na historia de Galicia

Fillos da terra

A igrexa foi a gran propietaria da terra en Galicia desde comezos da Idade Media ata as desamortizacións do século XIX, e o foro (un contrato agrario ...

A reforma agraria liberal: as desamortizacións

A despensa salgada

Vídeo divulgativo (28´ 31´´), pertencente á serie da TVG Historias de Galicia, que fai un percorrido histórico por un dos pés nos que tradicion...

Galicia no lombo da balea

Encrobas: a ceo aberto

Fíos Fóra. Historias de obreiras entre costuras e patróns

3 axencias co poder de crear ou destruír economías