Historia moderna

18 total

Do 1 ao 18 de 18

O papel da muller na Idade Moderna

Vídeo divulgativo (1´ 51´´) no que che explican cales son os tres aspectos principais que tes que saber para responder no exame da ABAU á pregunta sob...

Unha das sete capitais do Reino de Galicia: o edificio Arquivo como legado

A muller galega na Idade Moderna

Renacemento e reforma. Parte III

Renacemento e reforma. Parte II

Marcos de Torres: un pintor de Valladolid na Catedral de Lugo no século XVI

Renacemento e reforma. Parte I

As orixes da Idade Moderna. Parte IV

As orixes da Idade Moderna. Parte III

Os libros tombos dos Boán: realidade e ficción

Castigo do adulterio durante o Antigo Réxime

Fillos da terra

A igrexa foi a gran propietaria da terra en Galicia desde comezos da Idade Media ata as desamortizacións do século XIX, e o foro (un contrato agrario ...

Reciclaxe de documentos: un título de barbeiro sangrador

Os palacios do Renacemento e o Barroco

«Nacieron dos de un vientre»: Partos múltiples nos séculos XV-XIX

Innovación na antroponimia: impacto e vías de introdución...

Carbón, vapor e a Revolución Industrial

Aproximación á evolución dos modelos de apadriñamento nos Ancares lucenses (s. XVII-XIX)