Rosalía á luz dos novos paradigmas críticos

Xornada. Rosalía de Castro no SXXI. Unha nova ollada

Rosalía á luz dos novos paradigmas críticos

Xoves, 27 de xuño de 2013
Santiago de Compostela
Xornada
Rosalía de Castro no SXXI. Unha nova ollada

Rosalía á luz dos novos paradigmas críticos

Xoves, 27 de xuño de 2013 Santiago de Compostela

Esta derradeira sesión presencial pretende amosar a eficacia das novas ferramentas analíticas para propor unha interpretación global da figura e da obra rosalianas, que integre con coherencia dimensións ata o de agora silenciadas ou infravaloradas. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
Rosalía de Castro no SXXI. Unha nova ollada
Rosalía á luz dos novos paradigmas críticos
Cando
Xoves, 27 de xuño de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org

Coordinación
Helena González Fernández
Dolores Vilavedra
Modera
María Xosé Agra Romero
Anxo Angueira
Participante
Álex Alonso
Carmen Blanco
Helena González Fernández
María López Sández
María Xesús Nogueira
María Reimóndez
Relator/a
Xosé M. Núñez Seixas
Francisco Rodríguez Sánchez
Retruca
Helena González Fernández
Afonso Vázquez-Monxardín
Organiza
Consello da Cultura Galega