Xogar coa cultura

Xornada.

Xogar coa cultura

Xoves, 5 de marzo de 2015
Santiago de Compostela
Xornada

Xogar coa cultura

Xoves, 5 de marzo de 2015 Santiago de Compostela

O xogo é tan antigo coma o ser humano pois xa Herodoto recollía nos seus escritos distintas dinámicas de xogo propias da Antiga Grecia. Dende entón até hoxe, os seres humanos gozamos de distintos xogos que, coa eclosión do mundo dixital, se trasladaron á contorna online e se expandiron a soportes diferentes (especialmente grazas ao despregamento dos dispositivos móbiles), en modalidades múltiples e en diversos sectores. Con todo, quizais o seu recoñecemento público non chega até a consideración da industria dos videoxogos como industria cultural (feito que, en España, non se produce até 2009). Esta tendencia cara á ludificación (ou gamificación) é detectable en moitos outros ámbitos. A ciencia, a educación, o cinema, as novas narrativas, a comunicación corporativa e, en xeral, as distintas industrias culturais aproveitan as dinámicas propias do xogo para tentar atraer a atención e fidelizar un usuario máis participativo. O xogo como ferramenta comunicativa e de coñecemento será o eixe central desta xornada do Consello da Cultura Galega que une industria, tradición popular, ciencia, emprendemento e públicos. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.gal
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á Xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
Xogar coa cultura
Cando
Xoves, 5 de marzo de 2015
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Carmen Costa
Participante
Ignacio Lago
Sergio Prieto Prado
Xosé Manuel Rey Piñeiro
Diego Vázquez
Relator/a
Eva Balsa
Manuel Garin
Irene Lapuente
Luisa Rodríguez
Paco Veiga
Organiza
Arquivo de Comunicación (CCG)
Consello da Cultura Galega