A Lei do Libro 2006 a debate

Xornada.

A Lei do Libro 2006 a debate

Xoves, 19 de abril de 2018
Santiago de Compostela
Xornada

A Lei do Libro 2006 a debate

Xoves, 19 de abril de 2018 Santiago de Compostela

Co gallo do Día Mundial do Libro e a Lectura, a Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega (CCG) organiza unha xornada de avaliación do desenvolvemento da Lei do Libro e da Lectura de Galicia, un texto que foi elaborado colectivamente no seu día e aprobado no Parlamento en 2006.


A partir da análise dos datos empíricos e dos obxectivos que a Lei pretendía e permitía acadar, valoraranse tamén os contidos desta dende a perspectiva legal e administrativa, así como a súa vixencia, fortalezas e feblezas a partir dos puntos de vista achegados polos distintos axentes públicos e privados relacionados con este ámbito.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
A Lei do Libro 2006 a debate
Cando
Xoves, 19 de abril de 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Manuel Bragado
Dolores Vilavedra
Modera
Marcos Lorenzo
Participante
Xosé Ballesteros
Daniel Buján
Susana Castro Barral
Mercedes Queixas
Pilar Rodríguez
Dolores Tobío Barreira
Presenta
Manuel Bragado
Alba Nogueira
Relator/a
Carlos Amoedo
Håkan Casares
Cristina Novoa
Xavier Senín
Organiza
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)
Ámbito
Observatorio da Cultura Galega (CCG)