A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura

Xornada.

A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura

XORNADA E OBRADOIROS DE FORMACIÓN

17, 18 e 19 de xuño de 2019
Santiago de Compostela
Xornada

A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura

XORNADA E OBRADOIROS DE FORMACIÓN

17, 18 e 19 de xuño de 2019 Santiago de Compostela

O mercado editorial en inglés caracterizouse durante décadas por ser moi  pechado e outorgarlle un espazo reducido ás traducións desde outras linguas. No entanto, a situación parece estar a mudar nos últimos anos. Os informes encargados polo organismo Literature Across Frontiers para investigar a tradución cara ao inglés indican que, entre 2000 e 2015, malia a tradución en xeral só ocupar un 3% do mercado total, a tradución literaria goza dunha mellor saúde, cun 4-5% do mercado editorial en Gran Bretaña e Irlanda. Para máis, malia a porcentaxe ser aínda pequena, o número total de publicacións creceu considerabelmente, polo que o número absoluto de traducións é cada vez maior. Estes datos apuntan cara a unha tendencia aperturista á tradución, sobre todo por parte das editoriais británicas,  e especialmente na narrativa chegada doutras linguas europeas. Dentro delas, semella haber un interese particular naquelas literaturas máis pequenas, entendidas como as escritas en linguas pouco traducidas, mais que dependen da tradución para chegaren a un público internacional. Neste cambio de tendencia ten moito que ver o labor de organismos como o English PEN Translate, Literature Across Frontiers ou Literature Ireland, pero tamén o auxe e proliferación de novos proxectos editoriais independentes, ávidos por darlle unha cada vez maior cabida á tradución, que de feito están a se converteren en auténticos pioneiros do activismo en tradución ao inglés. Abonda reparar en que no 2019 foron editoriais independentes as que publicaron 11 dos 13 libros preseleccionados para o premio máis prestixioso de tradución ao inglés, o Man Booker International Prize. 


Partindo desta nova situación de aperturismo no contexto británico e irlandés, estas xornadas tratan de explorar novas oportunidades para a internacionalización da literatura galega no mercado anglosaxón. Supoñen un elo máis do traballo iniciado hai anos polo Consello da Cultura Galega de visibilización das nosas letras alén das fronteiras e que se materializou o pasado ano no encontro Internacionalización do Libro Galego, organizado pola Comisión de Acción Exterior do Consello da Cultura Galega en colaboración coa Asociación Galega de Editoras.


Este novo encontro, estruturado nun formato de mesas de debate en interacción co público, busca fomentar o diálogo entre as/os distintos axentes implicados, identificar novas estratexias de acción, promocionar sinerxías entre contextos académicos e iniciativas editoriais británicas e galegas e mellorar o entendemento cos organismos públicos encargados do fomento da tradución da literatura galega. As mesas de debate complementaranse con obradoiros formativos especificamente dirixidos ás editoriais galegas e ás escritoras e escritores galegos, organizados en colaboración coa Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) respectivamente.


En definitiva, esta actividade resultará de interese a tradutoras/es literarios que queiran traballar co mercado anglosaxón, a escritoras/es galegos que queiran internacionalizar a súa obra, a axentes literarias/os, a editoriais galegas con obra para vender, a persoal da Administración que traballe no eido da promoción literaria e cultural, a estudosas/os das políticas de tradución e, en xeral, a persoas con interese na literatura galega e na súa tradución. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN XORNADA 17 DE XUÑO
Para inscribirse, cómpre cubrir o impreso en: www.consellodacultura.gal
A inscrición é gratuíta. O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada do 17 de xuño.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.


INSCRICIÓNS OBRADOIROS
Obradoiro Introdución á negociación e contratación
Prazas limitadas. Inscricións: s.tecnica@editorasgalegas.gal
Obradoiro Creación e sector editorial: Estratexias, contratos e traducións
Prazas limitadas. Inscricións: oficina@aelg.org

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar. Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal

Ficha técnica 
Xornada.
A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura
XORNADA E OBRADOIROS DE FORMACIÓN
Cando
17, 18 e 19 de xuño de 2019
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar. Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Olga Castro
Laura Linares
Dolores Vilavedra
Inauguración
María Xosé Porteiro García
Relator/a
Henrique Alvarellos Casas
Clive Boutle
Olga Castro
Laura Linares
Ana Luna
Manuela Palacios
Cristina Rubal
Stefan Tobler
Helen Vassallo
Martín Veiga
Ondrej Vimr
Susie Wild
Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Colabora
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
Asociación Galega de Editoras
Asociación Galega de Editoras
CEDRO
CEDRO
Centre for Language Research at Aston, Aston University
Centre for Language Research at Aston, Aston University
Irish Centre for Galician Studies, University College Cork
Irish Centre for Galician Studies, University College Cork