O Seminario de Estudos Galegos e as institucións de alta cultura do seu tempo

Xornada. Centenario do Seminario de Estudos Galegos

O Seminario de Estudos Galegos e as institucións de alta cultura do seu tempo

Martes, 24 de outubro de 2023
Santiago de Compostela
Xornada
Centenario do Seminario de Estudos Galegos

O Seminario de Estudos Galegos e as institucións de alta cultura do seu tempo

Martes, 24 de outubro de 2023 Santiago de Compostela
O Seminario de Estudos Galegos (SEG) foi fundado en outubro de 1923, por iniciativa de nove escolantes universitarios, co amparo dos profesores da Minerva compostelá e dos mestres da Xxeración Nós. A repercusión do SEG en Galicia foi inmensa e deixou un legado de traballo científico e de compromiso coa cultura e a lingua galegas.

Con motivo do seu centenario, alén de moitas outras actividades, terá lugar no Consello da Cultura Galega unha sesión de estudo en clave comparada, analizando o significado e relevancia do SEG en relación con outras institucións de alta cultura da Península Ibérica, como o Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 1907), a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudos Vascos (San Sebastián, 1918), ou o Centro de Estudos Históricos (Madrid, 1910), promovido pola Junta para Ampliación de Estudios (JAE). A estes centros españois engádese, pola estreita relación que o SEG tivo con Portugal e a súa cultura, o caso da Sociedade Martins Sarmento, fundada en Guimarães (1881) en honor do arqueólogo e erudito que lle dá nome.

Todos estes centros de alta cultura comparten a condición de ser complemento ou alternativa de institucións xa existentes (academias, universidades) e caracterízanse por desenvolveren programas de investigación e de difusión da ciencia e da cultura, como era común nos centros de altos estudos ou seminarios creados desde finais do século XIX en toda Europa, nomeadamente en Alemaña, o Reino Unido e Francia, que foron os espellos no que se miraron os promotores das institucións ibéricas.

As tres institucións españolas tiveron un percurso histórico análogo no seu nacemento e evolución ata a guerra civil, pero tamén padeceron procesos semellantes a partir de 1939, coa súa extinción oficial ou, nos casos do SEG e dae JAE, a súa substitución por parte da nova institución creada en 1939, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este final tamén permite unha análise comparada, así como a súa diferente restauración ou prolongación en tempos democráticos.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Centenario do Seminario de Estudos Galegos
O Seminario de Estudos Galegos e as institucións de alta cultura do seu tempo
Cando
Martes, 24 de outubro de 2023
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Ramón Villares
Organiza
Consello da Cultura Galega

Imaxe da portada: Participantes na Semana Cultural Galega en Portugal, organizada polo Seminario, fotografados no Palacio de Buçaco, en abril de 1935