Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2009
A comunicación no seu tempo
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Coordinación 2008
Costumbres populares
José Casal y Lois. Autoría Xosé Fuentes. Edición Xosé Fuentes. Estudo introdutorio Xosé Fuentes. Transcrición Xosé Fuentes. Notas 2008
Galicia 25: Unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008