Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
Mar adiante
María Victoria Moreno. Autoría 2018
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
O idioma galego na sociedade
Henrique Monteagudo. Dirección 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010