Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición María Victoria de la Fuente. Obxecto de estudo 2015
Aqueles doces cantares
Rosalía de Castro. Autoría 2013
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
Portada de  Galicia 25: unha cultura para un novo século
Galicia 25: unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2009