----

De xeración en xeración

Reunimos algunhas das iniciativas que abordaron a transmisión do idioma e que foron recollidas polo Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia.
De xeración en xeración

http://consellodacultura.gal/especial/de-xeracion-en-xeracion/index.php