Fondo especial LGTBIQ+

----

Fondo especial LGTBIQ+

Os traballos que están a dar forma ao fondo especial LGTBIQ+ comezan a realizarse a finais de 2019. Ponse en marcha un proceso de recuperación, reunificación parcial, conservación, posta en valor e difusión da documentación e materiais xerados, entre outros por grupos e colectivos de lésbicas, gais, transexuais, bisexuais ou queer, que desenvolveron e/ou desenvolven a súa actividade en Galicia desde a década dos sesenta do século XX.Na actualidade a colección especial LGTBIQ+ está dispoñible para a súa consulta en sala. Ao tempo estanse a sentar as bases para a súa posta á disposición pública en Internet. Contén materiais de diferente tipoloxía como pancartas, carteis, publicacións periódicas, documentación interna, dípticos, autocolantes, bandeiras, panos, boletíns, monografías ou materiais de xornadas e encontros.
De 28 en 28 (1978-2022)
Mostra documental, de materiais xerados por grupos e colectivos feministas e LGTBIQ+ en torno a data 28 de xuño, especialmente significativa para as reivindicacións de liberdade, orgullo e visibilidade para a comunidade de persoas que desobedecen o heterocentrismo imposto.
Fonte: Fondos memoria en movemento. CDIF-CCG

Recomendamos: