Materiais

De festa cunhas amigas españolas en Eidhoven, ca. 1975

A emigración de Rosiña foi froito do reagrupamento familiar. Seu pai emigrara nos anos 60 a Holanda cun contrato laboral na fábrica de Philips de Eidhoven e levaba residindo alí uns anos. Cando Rosiña contaba con 16 anos, en 1973, seu pai reclamou a familia e instaláronse na cidade holandesa. Cos anos, ela tamén traballou na mesma empresa por mediación de seu pai.
A integración no país foi complicada, principalmente polo descoñecemento do idioma pero tamén polas grandes diferencias culturais e de modo de vida da sociedade holandesa. Na maioría das ocasións os galegos e galegas mantiñan a sociabilidade circunscrita ás relacións de amizade con outros emigrantes, nos que se apoiaban en caso de necesidade. Rosiña foi socia, xunto coa súa familia, do Centro Español, lugar de encontro, asesoramento e lecer dos españois que residían en Eidhoven.

Compartir:
Image 1