xornada: ARQUIVOS PúBLICOS E PERSPECTIVA DE XéNERO: ESTADO DA CUESTIóN DESDE GALICIA

XéNERO E DOCUMENTACIóN

Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia

8 de xuño de 2017
Información

Os arquivos públicos de Galicia son unidades de xestión documental integradas nas institucións públicas que os orixinan, serven á xestión administrativa das súas organizacións e encárganse ademais dunha parte singular da custodia, organización e difusión do Patrimonio Cultural: o referido ao Patrimonio Documental.


Coma calquera outra unidade administrativa, participan das políticas xerais levadas a cabo polas organizacións ás que pertencen. Neste senso, deberíase sentir tamén neles a acción das políticas referidas á perspectiva de xénero derivadas das resolucións do Consello Económico e Social das Nacións Unidas desde 1997 até a actualidade, resolucións ás que se veñen adherindo continuadamente todas as administracións públicas do país.


É isto así? Participan os arquivos de Galicia e o persoal vinculado a eles dos posicionamentos internacionais e nacionais nesta materia? Custodian os arquivos públicos de Galicia documentos de mulleres, sobre mulleres? Custodian ou interésanse por custodiar documentos vinculados co movemento feminista?


Nunha primeira e rápida achega a estas cuestións, semella que nos arquivos públicos de Galicia nin a perspectiva de xénero nin o feminismo son obxecto de atención clara e preferente, incluso parecen estar fóra do ámbito de interese das e dos profesionais. 


Mais é posible que esta apreciación non responda á realidade con exactitude e deba ser matizada. Atendendo a isto, desde a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, considerase que fai falta unha visión demorada que permita visibilizar o camiño andado e aproximar outras realidades. Neste sentido, nestas IV xornadas sobre xénero e documentación, proponse iniciar un debate aberto, dirixido a profesionais dos arquivos e á sociedade en xeral co obxectivo de dar a coñecer, se é que as hai,  as actuacións que nos arquivos públicos de Galicia incorporan unha perspectiva de xénero e/ou feminista con naturalidade, aplicando a ollada aos contidos, aos métodos, ás dinámicas de traballo. Ábrese, ademais, a oportunidade de coñecer máis de preto as propostas e estratexias desenvolvidas sobre as cuestións expostas no conxunto do Estado e no caso concreto do  Archivo Mujeres y Géneros do Archivo Nacional de Chile.

Ficha técnica
Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia
Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia
Xornada. 8 de xuño de 2017
Coordinación
Dolores Pereira Oliveira
María Xosé Porteiro García
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)
Presenta
Rosario Álvarez Blanco
Marina García Pita
Encarna Otero
Gabriel Quiroga Barro
Concepción Varela Orol
Relator/a
Beatriz Díaz Vázquez
Eva García Amador
Olimpia López Rodríguez
Francisca Marticorena Galleguillos
Luis Martínez García

Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705, Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205