Segundo Congreso Internacional Irmandades da Fala. Cultura e política na España de entreguerras

18 e 19 de outubro de 2017
Información

A aparición das Irmandades da Fala, fundadas en 1916 e “refundadas” en 1918, coincide cun período de profundos cambios en España e en Europa, quer pola Primeira Guerra Mundial, quer pola crise padecida polo Estado da Restauración en España, especialmente aguda durante o ano 1917.


Despois dun primeiro encontro, realizado en outubro de 2016, no que se analizou o movemento das Irmandades no plano europeo e de modo comparado, este segundo encontro céntrase no espazo ibérico no período de entreguerras, co obxectivo de analizar as semellanzas e contrastes entre os diversos proxectos nacionais xurdidos naquela época (Cataluña, Euskadi, Galicia) e tamén a posición dalgúns intelectuais de referencia ante a cuestión nacional, tanto en España (Ortega y Gasset, Pardo Bazán), como en Portugal (Teixeira de Pascoaes).


No vindeiro ano 2018, terá lugar un terceiro encontro sobre as Irmandades da Fala e as comunidades galegas no exterior, nas repúblicas americanas.

Ficha técnica
Segundo Congreso Internacional Irmandades da Fala. Cultura e política na España de entreguerras Imaxe: Representantes das Irmandades da Fala na Semana Galega de Barcelona, 1917
Segundo Congreso Internacional Irmandades da Fala. Cultura e política na España de entreguerras
Congreso. 18 e 19 de outubro de 2017
Coordinación
Ramón Máiz Suárez
Relator/a
Xusto G. Beramendi
Isabel Burdiel
António M. Feijó
Jordi Gràcia
José Luis de la Granja
Carmen Pena
Borja de Riquer
José Luís Villacañas
Organiza

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205