Imaxe. Fotografía

Historias de ida e volta: O exilio galego:

Reunión do Padroado Museo Carlos Maside. Ca. 1975

Vemos de esquerda a dereita a Ricardo García Suárez, Ramón Piñeiro, Domingo García Sabell, Rafael Dieste, Sebastián Martínez Risco, Álvaro Gil, Isaac Díaz Pardo, Francisco Fernández del Riego e Eduardo Blanco-Amor. Todos eles son membros do padroado para a creación do Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside.
A fundación do museo foi un dos proxectos do Laboratorio de Formas. Leva o nome dun dos artistas máis importantes do movemento renovador da arte galega e estaba pensado, segundo Luís Seoane, para conservar e exhibir, partindo de Castelao como xerme da renovación, as obras da arte galega da xeración de artistas dos anos trinta do pasado século. Moita desta obra era descoñecida para os galegos e galegas a causa da morte, do exilio exterior ou interior e do esquecemento que sufriron gran parte dos seus membros logo da Guerra Civil e da instauración da ditadura franquista.


Compartir:
Image 1