Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Ir a misa de doce

Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Este poema, escrito en 1938, no medio da Guerra civil, no Galicia, a publicación semanal da Federación de Sociedades Gallegas en Bos Aires, trasládanos ao ambiente represivo da Guerra Civil.