Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Noiturnio da noiva jarocha. Son veracruzano

Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Neste poema, publicado no primeiro número de Saudade (25 de xullo de 1942) observamos unha das características máis notables da poesía de Delgado Gurriarán: a fusión entre a lingua e literatura galegas e a cultura e os ambientes mexicanos.