Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Nova Galicia

Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022

Conxunto de poemas agrupados baixo o epígrafe "Nova Galicia". no primeiro número da revista Vieros (1959). As diferentes pezas amósannos de forma fermosa esta literatura de a cabalo entre Europa e América, entre a cultura galega e a mexicana.