Henrique Monteagudo e Ivo Castro

Vidas Paralelas

Henrique Monteagudo e Ivo Castro

Lisboa, 11 de abril ás 18:00 horas
Lisboa
Encontro
Vidas Paralelas

Henrique Monteagudo e Ivo Castro

Lisboa, 11 de abril ás 18:00 horas Lisboa
Vidas Paralelas é unha iniciativa da Cátedra de Estudos Galegos (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa), en colaboración co Consello da Cultura Galega, que busca destacar, difundir e deixar memoria das afinidades electivas entre dúas individualidades, unha galega e outra portuguesa, importantes nos diversos eidos culturais ―universo académico, literatura, cinema, teatro, arquitectura... ― de cada país.

Vidas Paralelas consta de dúas fases: a primeira, formada por dúas entrevistas individuais que procurarán deliñar un itinerario biográfico que comporte un certo autorretrato intelectual, incidindo de xeito particular entre os vencellos mutuos entre as dúas personalidades seleccionadas.
Estas entrevistas culminan nun encontro-coloquio entre ambas, coa finalidade de propiciar unha reflexión retrospectiva sobre os cruzamentos culturais entre o mundo galego e o portugués, as súas circunstancias históricas específicas, pero tamén a súa evolución no tempo ata a actualidade. A conversa será conducida pola persoa moderadora do encontro. O coloquio realizarase en diversos espazos de Lisboa vencellados á Cátedra de Estudos Galegos ou cedidos na cidade no ámbito da colaboración institucional con esta.

Tanto as entrevistas coma o coloquio quedarán gravados e a disposición do público interesado nos espazos dixitais do Consello da Cultura Galega e da Cátedra de Estudos Galegos, co ánimo de ir constituíndo un acervo valioso que se convirta nun lugar de memoria sobre as relacións históricas e culturais entre Galicia e Portugal.

A primeira sesión de Vidas Paralelas busca pór de relevo a propia fundación da Cátedra, dando protagonismo ao campo académico filolóxico, ao que inicialmente se vencella a Cátedra de Estudos Galegos polo seu primeiro director-fundador, o profesor doutor Ivo Castro, catedrático da FLUL. Do mesmo xeito, a personalidade galega relevante que dialogará co doutor Ivo Castro é o profesor doutor Henrique Monteagudo, catedrático de Filoloxía Galega da USC. Ambos os dous están unidos, asemade, polo feito de que o 31 de marzo de 2023 celebrouse o acto académico de investidura do profesor Ivo Castro como doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela, apadriñado polo profesor Henrique Monteagudo. O acto de coloquio comentará non só as traxectorias académicas e vitais conxuntas de Ivo Castro e Henrique Monteagudo, senón que ademáis artellará unhas Vidas Paralelas dentro doutras Vidas Paralelas: a relación epistolar entre as históricas personalidades de José Leite de Vasconcelos (1858-1941) e Andrés Martínez Salazar (1846-1923).

As seguintes sesións previstas de Vidas Paralelas han levarnos a outros campos, como a arqueoloxía, a historiografia, o teatro, a narrativa, a arquitectura ou a poesía.
LUGAR
Sala Don Pedro V
Facultade das Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa, Portugal
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Encontro.
Vidas Paralelas
Henrique Monteagudo e Ivo Castro
Cando
Lisboa, 11 de abril ás 18:00 horas
Onde
Lisboa
Enderezo

Sala Don Pedro V
Facultade das Letras
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa, Portugal

Participante
Ivo Castro
Henrique Monteagudo
Presenta
Rosario Álvarez Blanco
Organiza
Cátedra de Estudos Galegos da Facultade de Letras da Universidade de Lisboa
Consello da Cultura Galega