Conferencia
Mª del Mar del Pozo Andrés
Entre a memoria persoal dunha nena e a memoria pedagóxica dun país: Decroly en España (1907-1970)
3 de outubro de 2023 ás 18:00 horas
Santiago de Compostela
Conferencia
Michael Baum
Martes, 3 de xuño de 2014 ás 17:00
Santiago de Compostela