Fondos de Radio Nacional de España en Galicia : Programa

----

falante: Odón Abad Flores; Adolfo de Abel Vilela; Avelino Abuín de Tembra; Xavier Alcalá; Xose Alexandre Cribeiro; Eliseo Alonso; Isaac Alonso Estraviz; Xesús Alonso Montero; Catuxo Alvarez; Laureano Álvarez; Manolo Alvarez; Xosé María Álvarez Blázquez; Celso Alvarez Caccamo; Xosé María Álvarez Cáccamo; Manuel Álvarez Torneiro; Miguel Anxo Araúxo Iglesias; Felipe Arias; Valentín Arias; Victor Baqueiro; Xosé Manuel Beiras; Xose Blanco “Branquiño de Muiñoseco”; Fermín Bouza Álvarez; Manuel Caamaño Suárez; Darío Xohán Cabana; Tucho Calvo; Antonio Cambre Añon; Miguel Cancio; Ricardo Carballo Calero; Manuel Casado; Xose Casal; Carlos Casares; Jose Castiñeira Pardo; Maximino Castiñeira “Poeta da Mahia”; Manuel Chamoso Lamas; Xosé Chao Rego; Philippe Cloiret; Elena Colmeiro; Alfredo Conde; Perfecto Conde Muruais; José de Cora; Daniel Cortezón; Jose Luis Couceiro; Felipe Criado; María Antonia Dans; Calviño de Tallo; Venancio “Beni” Deus Mejuto; José Díaz Jácome; Isaac Díaz Pardo; Francisco Encinar; Maria do Carmo Enriquez; Manuel Espiña Gamallo; Manuel Facal; Miguel Anxo Fernán Vello; Santiago Fernández; Gerardo Fernández Albor; Francisco Fernández del Riego; Xosé Fernández Ferreiro; Roberto Fernandez Lamazares; Agustín Fernández Paz; Xesús Ferro Ruibal; Xosé Filgueira Valverde; Javier Fonte Gundín; Manuel Forcadela; Eduardo Fra Molinero; Víctor F. Freixanes; Xose Freixanes; Xosé Antón Gaciño; Luciano García Alén; Raimundo García Domínguez, "Borobó"; Constantino García González; María Pilar García Negro; Salvador García-Bodaño; Domingo García-Sabell; Antonio Gil Merino; José Gómez; Enrique Gonzalez; Miguel González Garcés; Fernando González Laxe; Clodio González Pérez; Manuel Gonzalez Reboredo; Luis Gonzalez Tovar; Bernardino Graña; Rogelio Groba; Salvador Hernandez; Enrique Iglesias Alvarellos; Luis Iglesias de Souza; Manuel Justo Gil; María do Carme Kruckenberg; Uxío Labarta; Xose Lois Laredo Verdejo; Xose Lastra Muruais; Bieito Ledo; Margarita Ledo; Pedro de Llano Cabado; Xurxo Lobato; Manuel Lombao; Manuel López; Siro López; Xose Ramon Lopez Calvo; Arcadio López-Casanova; Ramón López-Suevos; Xaquín Lorenzo Fernández; Basilio Losada; Manuel Lourenzo; Ramón Lourenzo; Gustavo Luca De Tena; Francisco Luengo; Bernardo Máiz Vázquez; Francisco Mantecon; Manuel María; Xaquín Marín; Luis Mariño; Segundo Mariño; Paco Martin; Ramón Martínez López; Francisco Martinez Moinelo; Xosé Manuel Martínez Oca; Xesús Mato; Xosé Luís Méndez Ferrín; Julio Mendez Menendez De Llano; Ezequiel Mendez Vidal; Fernando Mon; Henrique Monteagudo; José-María Monterroso Devesa; Bibiano Morón; Jose Moscoso; Miguel Anxo Murado; Juan Naya Pérez; Amparo Nieto; Camino Noia Campos; Uxío Novoneyra; O Xestal; Pilar Pallarés; Isidro Parga Pondal; Reimundo Patiño; Xosé Ramón Pena; José Luis Pensado; Augusto Pérez Alberti; Xosé María Pérez Parallé; Miguel Pernas; Xosé Antonio Perozo; Millan Picouto; Ramón Piñeiro; María Xosé Porteiro García; María Xosé Queizán; Pablo Quintana; Anxo Quintela; Xesús Rábade Paredes; Francisco de Ramón y Ballesteros; Lola Ramos; Roman Raña Lama; Xose Redondo; Andres Reis; Fina Rey Barral; X. H. Rivadulla Corcón; Vicente Rodriguez Abeijon; Claudio Rodríguez Fer; Manuel Rodriguez Lopez; Ana Romaní; Cesáreo Sánchez Iglesias; Antón Santamarina; Francisco Seijas; Felipe Senén; Xavier Seoane; Xosé Carlos Sierra Rodríguez; Agustín Sixto Seco; Juan Soto; Marcial Suárez; Luis Suárez Fernández; Jorge Víctor Sueiro; Xoán Ignacio Taibo; Suso de Toro; Andrés Torres Queiruga; Antón Tovar; José Trapero Pardo; Gonzalo Uriarte; Xulio L. Valcárcel; Víctor Manuel Vázquez Portomeñe; Paulino Vázquez Vázquez; Agustin Vega Fernandez; Alberto Vera; Juan Ramón Vidal Romaní; Jose Vilas Nogueira; Xaquin Villar; Helena Villar Janeiro; Ramón Villares; Xulio Xiz;

locución: Xan Arias Andreu; Constantino Cabanas; Pilar Cañas; Xosé Luís Garcia Labandeira; Marina de la Peña; Luis Pita; Arturo Regueiro; José Luis de Tena; Juan Vila;

Mencionado/a: Concepción Arenal Ponte; Ánxel Casal; Mamed Casanova “Toribio”; Rosalía de Castro; Álvaro Cunqueiro; Florencio da Fontaneira, “O Cego dos Vilares”; Antonio Noriega Varela; Uxío Novoneyra; Emilia Pardo Bazán; Vicente Risco; Luís Seoane; Juana de Vega Martínez y Losada;

Cortes
196
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
DECLARACIONES DE JOSE VILAS NOGUEIRA SOBRE POLITICA
No programa Nós [4133]
Jose Vilas Nogueira [falante] ;
ACRN00201 | corte 06
DECLARACIONES DE XAQUIN VILLAR SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Xaquin Villar [falante] ;
ACRN00323 | corte 02
COMENTARIO DE CONSTANTINO GARCIA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Constantino García González [falante] ;
ACRN00279 | corte 12
DECLARACIONES DE JOSE CASTIÑEIRA PARDO SOBRE MUSICA
No programa Nós [4133]
Jose Castiñeira Pardo [falante] ;
ACRN00218 | corte 04
DECLARACIONES DE CELSO ALVAREZ CACCAMO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Celso Alvarez Caccamo [falante] ;
ACRN00337 | corte 04
DECLARACIONES DE ELISEO ALONSO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Eliseo Alonso [falante] ;
ACRN00201 | corte 10
DECLARACIONES DE ISAAC ALONSO ESTRAVIZ SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Isaac Alonso Estraviz [falante] ;
ACRN00199 | corte 01
DECLARACIONES DE MANUEL CAAMAÑO SUAREZ SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Manuel Caamaño Suárez [falante] ;
ACRN00323 | corte 06
COMENTARIO DE ENRIQUE MONTEAGUDO SOBRE LA CULTURA GALLEGA
No programa Nós [4133]
Henrique Monteagudo [falante] ;
ACRN00279 | corte 16
DECLARACIONES DE FRANCISCO MANTECON SOBRE PINTURA
No programa Nós [4133]
Francisco Mantecon [falante] ;
ACRN00218 | corte 08
DECLARACIONES DE JOSE-MARIA MONTERROSO DEVESA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
José-María Monterroso Devesa [falante] ;
ACRN00337 | corte 08
DECLARACIONES DE VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Víctor Manuel Vázquez Portomeñe [falante] ;
ACRN00203 | corte 01
DECLARACIONES DE MIGUEL ANXO MURADO SOBRE LA LLUVIA
No programa Nós [4133]
Miguel Anxo Murado [falante] ;
ACRN00199 | corte 05
DECLARACIONES DE EZEQUIEL MENDEZ VIDAL SOBRE CULTURA
No programa Nós [4133]
Ezequiel Mendez Vidal [falante] ;
ACRN00323 | corte 10
RECITACION DE BERNARDINO GRAÑA DE UNO DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Bernardino Graña [falante] ;
ACRN00316 | corte 03
DECLARACIONES DE XOSE CARLOS SIERRA RODRIGUEZ SOBRE PREHISTORIA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Xosé Carlos Sierra Rodríguez [falante] ;
ACRN00218 | corte 12
DECLARACIONES DE MANUEL FACAL
No programa Nós [4133]
Manuel Facal [falante] ;
ACRN00337 | corte 12
DECLARACIONES DE JOSE TRAPERO PARDO SOBRE INFRAESTRUCTURAS EN GALICIA
No programa Nós [4133]
José Trapero Pardo [falante] ;
ACRN00203 | corte 05
DECLARACIONES DE PACO MARTIN SOBRE SU OBRA
No programa Nós [4133]
Paco Martin [falante] ;
ACRN00199 | corte 09
DECLARACIONES DE JUAN SOTO SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
No programa Nós [4133]
Juan Soto [falante] ;
ACRN00323 | corte 14
RECITACION DE ANA ROMANI DE ALGUNOS DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Ana Romaní [falante] ;
ACRN00316 | corte 07
DECLARACIONES DE MANUEL FORCADELA SOBRE SU INFANCIA
No programa Nós [4133]
Manuel Forcadela [falante] ;
ACRN00218 | corte 16
INFORMATIVO Y DECLARACIONES DE MIGUEL ANGEL ARAUJO IGLESIAS OBISPO
No programa Nós [4133]
Miguel Anxo Araúxo Iglesias [falante] ; Marina de la Peña [locución] ; Juan Vila [locución] ;
ACRN00477 | corte 02
DECLARACIONES DE RAMON LOPEZ SUEVOS SOBRE LA RELACION ENTRE PORTUGAL Y GALICIA
No programa Nós [4133]
Ramón López-Suevos [falante] ;
ACRN00203 | corte 09
DECLARACIONES DE BIEITO LEDO SOBRE EL MUNDO EDITORAIL
No programa Nós [4133]
Bieito Ledo [falante] ;
ACRN00199 | corte 13
DECLARACIONES DE MARIA ANTONIA DANS
No programa Nós [4133]
María Antonia Dans [falante] ;
ACRN00316 | corte 11
COMENTARIO DE ANDRES REIS SOBRE CULTURA Y LECTURA DE UN POEMA DE CELSO EMILIO FERREIRO
No programa Nós [4133]
Andres Reis [falante] ;
ACRN00279 | corte 04
DECLARACIONES DE XOSE FILGUEIRA VALVERDE SOBRE EL DIA DE LAS LETRAS GALLEGAS
No programa Nós [4133]
Xosé Filgueira Valverde [falante] ;
ACRN00203 | corte 13
RECITACION DE MANUEL MARIA DE ALGUNO DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Manuel María [falante] ;
ACRN00201 | corte 02
DECLARACIONES DE LUCIANO GARCIA ALEN SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Luciano García Alén [falante] ;
ACRN00316 | corte 15
COMENTARIO DE XOSE RAMON PENA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Xosé Ramón Pena [falante] ;
ACRN00279 | corte 08
LECTURA DE RAIMUNDO GARCIA DOMINGUEZ "BOROBO" DE SU OBRA RIANXADA
No programa Nós [4133]
Raimundo García Domínguez, "Borobó" [falante] ;
ACRN00203 | corte 17
DECLARACIONES DE CARLOS CASARES SOBRE EL ABACO
No programa Nós [4133]
Carlos Casares [falante] ;
ACRN00218 | corte 01
DECLARACIONES DE XESUS FERRO RUIBAL SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Xesús Ferro Ruibal [falante] ;
ACRN00337 | corte 01
DECLARACIONES DE ANDRES TORRES QUEIRUGA SOBRE ROSALIA DE CASTRO
No programa Nós [4133]
Rosalía de Castro [Mencionado/a] ; Andrés Torres Queiruga [falante] ;
ACRN00201 | corte 07
DECLARACIONES DE UXIO LABARTA SOBRE BIOLOGIA MARINA
No programa Nós [4133]
Uxío Labarta [falante] ;
ACRN00323 | corte 03
COMENTARIO DE AGUSTIN FERNANDEZ PAZ SOBRE LA NOVA ESCOLA GALEGA
No programa Nós [4133]
Agustín Fernández Paz [falante] ;
ACRN00279 | corte 13
DECLARACIONES DE JOSE LUIS COUCEIRO SOBRE LITERATURA
No programa Nós [4133]
Jose Luis Couceiro [falante] ;
ACRN00218 | corte 05
DECLARACIONES DE ANXO QUINTELA
No programa Nós [4133]
Anxo Quintela [falante] ;
ACRN00337 | corte 05
DECLARACIONES DE XULIO L VALCARCEL SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Xulio L. Valcárcel [falante] ;
ACRN00201 | corte 11
DECLARACIONES DE RAMON VILLARES SOBRE HISTORIA
No programa Nós [4133]
Ramón Villares [falante] ;
ACRN00199 | corte 02
DECLARACIONES DE XOSE FREIXANES SOBRE EL ARTE
No programa Nós [4133]
Xose Freixanes [falante] ;
ACRN00323 | corte 07
COMENTARIO DE FRANCISCO DE RAMON Y BALLESTEROS SOBRE EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA DE MUXIA (A CORUÑA)
No programa Nós [4133]
Francisco de Ramón y Ballesteros [falante] ;
ACRN00279 | corte 17
DECLARACIONES DE FRANCISCO SEIJAS SOBRE LA EMIGRACION
No programa Nós [4133]
Francisco Seijas [falante] ;
ACRN00218 | corte 09
RECITACION DE VICTOR VAQUEIRO DE ALGUNO DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Victor Baqueiro [falante] ;
ACRN00337 | corte 09
DECLARACIONES DE XESUS ALONSO MONTERO
No programa Nós [4133]
Xesús Alonso Montero [falante] ;
ACRN00203 | corte 02
DECLARACIONES DE XOAN IGNACIO TAIBO SOBRE CULTURA GALLEGA
No programa Nós [4133]
Xoán Ignacio Taibo [falante] ;
ACRN00199 | corte 06
DECLARACIONES DE MIGUEL GONZALEZ GARCES SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Miguel González Garcés [falante] ;
ACRN00323 | corte 11
DECLARACIONES DE FERNANDO MON SOBRE LA IDENTIDAD GALLEGA
No programa Nós [4133]
Fernando Mon [falante] ;
ACRN00316 | corte 04
LECTURA DE XOSE BENITO "TUCHO" CALVO DE UN EXTRACTO DE SU OBRA "NO XOGO DA VIDA"
No programa Nós [4133]
Tucho Calvo [falante] ;
ACRN00218 | corte 13
DECLARACIONES DE JORGE VICTOR SUEIRO SOBRE ENOLOGIA
No programa Nós [4133]
Jorge Víctor Sueiro [falante] ;
ACRN00337 | corte 13
DECLARACIONES DE MARIA XOSE PORTEIRO SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
María Xosé Porteiro García [falante] ;
ACRN00203 | corte 06
DECLARACIONES DE MANUEL ALVAREZ TORNEIRO SOBRE POESIA
No programa Nós [4133]
Manuel Álvarez Torneiro [falante] ;
ACRN00199 | corte 10
DECLARACIONES DE CLAUDIO RODRIGUEZ FER SOBRE
No programa Nós [4133]
Claudio Rodríguez Fer [falante] ;
ACRN00323 | corte 15
DECLARACIONES DE FERNANDO GONZALEZ LAXE SOBRE PESCA
No programa Nós [4133]
Fernando González Laxe [falante] ;
ACRN00316 | corte 08
COMENTARIO DE SUSO DE TORO SOBRE CULTURA GALLEGA
No programa Nós [4133]
Suso de Toro [falante] ;
ACRN00279 | corte 01
DECLARACIONES DE LUIS MARIÑO SOBRE EL MUNDO EDITORIAL
No programa Nós [4133]
Pilar Cañas [locución] ; Marina de la Peña [locución] ; Luis Mariño [falante] ;
ACRN00478 | corte 02
DECLARACIONES DE PILAR GARCIA NEGRO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
María Pilar García Negro [falante] ;
ACRN00203 | corte 10
DECLARACIONES DE MIGUEL ANGEL ARAUJO IGLESIAS OBISPO SOBRE LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
No programa Nós [4133]
Miguel Anxo Araúxo Iglesias [falante] ;
ACRN00199 | corte 14
LECTURA DE XESUS RABADE PAREDES DE UN EXTRACTO DE UNA NOVELA INEDITA
No programa Nós [4133]
Xesús Rábade Paredes [falante] ;
ACRN00316 | corte 12
COMENTARIO DE ANTONIO GIL MERINO SOBRE LA RELACION ENTRE LOS IRLANDESES Y A CORUÑA EN EL SIGLO XVI
No programa Nós [4133]
Antonio Gil Merino [falante] ;
ACRN00279 | corte 05
DECLARACIONES DE VICTOR F FREIXANES SOBRE LA ECONOMIA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Víctor F. Freixanes [falante] ;
ACRN00203 | corte 14
DECLARACIONES DE ODON LUIS ABAD FLORES
No programa Nós [4133]
Odón Abad Flores [falante] ;
ACRN00201 | corte 03
DECLARACIONES
No programa Nós [4133]
Pilar Cañas [locución] ;
ACRN00317 | corte 03
COMENTARIO DE ALFREDO CONDE SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Alfredo Conde [falante] ;
ACRN00279 | corte 09
COMENTARIO DE ELENA COLMEIRO SOBRE LA CERAMICA
No programa Nós [4133]
Elena Colmeiro [falante] ;
ACRN00279 | corte 10
DECLARACIONES DE DOMINGO GARCIA-SABELL
No programa Nós [4133]
Domingo García-Sabell [falante] ;
ACRN00218 | corte 02
DECLARACIONES DE XOSE HENRIQUE RIVADULLA CORCON SOBRE POESIA
No programa Nós [4133]
X. H. Rivadulla Corcón [falante] ;
ACRN00337 | corte 02
DECLARACIONES DE FELIPE-SENEN LOPEZ GOMEZ SOBRE LA CULTURA
No programa Nós [4133]
Felipe Senén [falante] ;
ACRN00201 | corte 08
DECLARACIONES DE CAMINO NOIA CAMPOS SOBRE LA ENSEÑANZA EN GALLEGO
No programa Nós [4133]
Camino Noia Campos [falante] ;
ACRN00323 | corte 04
LECTURA DE SANTIAGO FERNANDEZ DE UN ENSAYO SOBRE LA OBRA DE TEATRO "HAMLET" DE ALVARO CUNQUEIRO
No programa Nós [4133]
Álvaro Cunqueiro [Mencionado/a] ; Santiago Fernández [falante] ;
ACRN00279 | corte 14
DECLARACIONES DE XOSE LASTRA MURUAIS SOBRE LA ENSEÑANZA
No programa Nós [4133]
Xose Lastra Muruais [falante] ;
ACRN00218 | corte 06
DECLARACIONES DE FELIPE CRIADO SOBRE EL ARTE
No programa Nós [4133]
Felipe Criado [falante] ;
ACRN00337 | corte 06
DECLARACIONES DE AVELINO ABUIN DE TEMBRA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Avelino Abuín de Tembra [falante] ;
ACRN00201 | corte 12
DECLARACIONES DE PEDRO LLANO SOBRE ARQUITECTURA
No programa Nós [4133]
Pedro de Llano Cabado [falante] ;
ACRN00199 | corte 03
DECLARACIONES DE MIGUEL ANXO FERNAN-VELLO SOBRE POESIA
No programa Nós [4133]
Miguel Anxo Fernán Vello [falante] ;
ACRN00323 | corte 08
DECLARACIONES DE ARCADIO LOPEZ CASANOVA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Arcadio López-Casanova [falante] ;
ACRN00316 | corte 01
DECLARACIONES DE XOSE RAMON LOPEZ CALVO SOBRE EL ARTE
No programa Nós [4133]
Xose Ramon Lopez Calvo [falante] ;
ACRN00218 | corte 10
Declaracións de Amparo Nieto sobre a figura de varias mulleres importantes da historia de Galicia
No programa Nós [4133]
Concepción Arenal Ponte [Mencionado/a] ; Rosalía de Castro [Mencionado/a] ; Emilia Pardo Bazán [Mencionado/a] ; Juana de Vega Martínez y Losada [Mencionado/a] ; Amparo Nieto [falante] ;
ACRN00337 | corte 10
DECLARACIONES DE RAMON PIÑEIRO
No programa Nós [4133]
Ramón Piñeiro [falante] ;
ACRN00203 | corte 03
RECITACION DE ANTON TOVAR DE ALGUNAS POESIAS PROPIAS
No programa Nós [4133]
Antón Tovar [falante] ;
ACRN00199 | corte 07
DECLARACIONES DE LUIS GONZALEZ TOVAR SOBRE LA REVISTA DORNA
No programa Nós [4133]
Luis Gonzalez Tovar [falante] ;
ACRN00323 | corte 12
RECITACION DE HELENA VILLAR DE UNA DE SUS POESIAS
No programa Nós [4133]
Helena Villar Janeiro [falante] ;
ACRN00316 | corte 05
DECLARACIONES DE CARLOS DIAZ "O XESTAL"
No programa Nós [4133]
O Xestal [falante] ;
ACRN00218 | corte 14
DECLARACIONES DE JUAN NAYA SOBRE LA FIESTA DE SAN ROQUE
No programa Nós [4133]
Juan Naya Pérez [falante] ;
ACRN00337 | corte 14
MONOLOGO TEATRAL DE MIGUEL PERNAS
No programa Nós [4133]
Manuel Lourenzo [falante] ; Miguel Pernas [falante] ;
ACRN00203 | corte 07
DECLARACIONES DE LUIS IGLESIAS DE SOUZA SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Luis Iglesias de Souza [falante] ;
ACRN00199 | corte 11
DECLARACIONES DE MANUEL CHAMOSO LAMAS
No programa Nós [4133]
Manuel Chamoso Lamas [falante] ;
ACRN00323 | corte 16
DECLARACIONES DE CATUXO ALVAREZ SOBRE TEATRO
No programa Nós [4133]
Catuxo Alvarez [falante] ;
ACRN00316 | corte 09
LECTURA DE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ DE UN CUENTO DE SU OBRA "REECONTRO COA ALDEA"
No programa Nós [4133]
Manuel Rodriguez Lopez [falante] ;
ACRN00279 | corte 02
DECLARACIONES DE XESUS ALONSO MONTERO
No programa Nós [4133]
Xesús Alonso Montero [falante] ; Pilar Cañas [locución] ;
ACRN00509 | corte 05
DECLARACIONES DE XESUS MATO
No programa Nós [4133]
Xesús Mato [falante] ;
ACRN00203 | corte 11
DECLARACIONES DE XOSE MANUEL BEIRAS SOBRE LA ECONOMIA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Xosé Manuel Beiras [falante] ;
ACRN00199 | corte 15
DECLARACIONES DE MANUEL GONZALEZ REBOREDO SOBRE ETNOGRAFIA
No programa Nós [4133]
Manuel Gonzalez Reboredo [falante] ;
ACRN00316 | corte 13
COMENTARIO DE MANUEL CASADO NIETO SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Manuel Casado [falante] ;
ACRN00279 | corte 06
DECLARACIONES DE MARGARITA LEDO ANDION SOBRE PERIODISMO Y LITERATURA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Margarita Ledo [falante] ;
ACRN00203 | corte 15
DECLARACIONES DE XERARDO FERNANDEZ ALBOR SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Gerardo Fernández Albor [falante] ;
ACRN00201 | corte 04
DECLARACIONES DE MIGUEL CANCIO SOBRE
No programa Nós [4133]
Miguel Cancio [falante] ;
ACRN00323 | corte 01
LECTURA DE XOSE MARIA ALVAREZ CACCAMO DEL POEMA "PRIMEIRAS AUGAS DE CHUVIA"
No programa Nós [4133]
Xosé María Álvarez Cáccamo [falante] ;
ACRN00279 | corte 11
DECLARACIONES DE XOSE LUIS LAREDO VERDEJO SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Xose Lois Laredo Verdejo [falante] ;
ACRN00218 | corte 03
DECLARACIONES DE ULIO MENDEZ MENENDEZ DE LLANO SOBRE FOLCLORE
No programa Nós [4133]
Julio Mendez Menendez De Llano [falante] ;
ACRN00337 | corte 03
DECLARACIONES DE ADOLFO DE ABEL VILELA
No programa Nós [4133]
Adolfo de Abel Vilela [falante] ;
ACRN00201 | corte 09
DECLARACIONES DE RAMON LOURENZO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Ramón Lourenzo [falante] ;
ACRN00323 | corte 05
COMENTARIO DE JOSE LUIS PENSADO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
José Luis Pensado [falante] ;
ACRN00279 | corte 15
DECLARACIONES DE EDUARDO FRA MOLINERO SOBRE LA CULTURA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Eduardo Fra Molinero [falante] ;
ACRN00218 | corte 07
RECITACION DE MARIA DEL CARMEN KRUCKENBERG DE VARIOS DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
María do Carme Kruckenberg [falante] ;
ACRN00337 | corte 07
DECLARACIONES DE XOSE OTERO ABELEDO "LAXEIRO"
No programa Nós [4133]
ACRN00201 | corte 13
DECLARACIONES DE ANTON SANTAMARINA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Antón Santamarina [falante] ;
ACRN00199 | corte 04
DECLARACIONES DE SEGUNDO MARIÑO SOBRE URBANISMO
No programa Nós [4133]
Segundo Mariño [falante] ;
ACRN00323 | corte 09
RECITACION DE FERMIN BOUZA ALVAREZ DE UN POEMA JAPONES
No programa Nós [4133]
Fermín Bouza Álvarez [falante] ;
ACRN00316 | corte 02
DECLARACIONES DE UXIO NOVONEYRA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Uxío Novoneyra [falante] ;
ACRN00218 | corte 11
DECLARACIONES DE JOSE GOMEZ OBISPO SOBRE LA ASUNCION
No programa Nós [4133]
José Gómez [falante] ;
ACRN00337 | corte 11
DECLARACIONES DE XAVIER ALCALA SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Xavier Alcalá [falante] ;
ACRN00203 | corte 04
DECLARACIONES DE MARIA XOSE QUEIZAN SOBRE LA MUJER Y LA LITERATURA
No programa Nós [4133]
María Xosé Queizán [falante] ;
ACRN00199 | corte 08
DECLARACIONES DE BASILIO LOSADA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Basilio Losada [falante] ;
ACRN00323 | corte 13
DECLARACIONES DE SIRO LOPEZ SOBRE UNA ANECDOTA INFANTIL
No programa Nós [4133]
Siro López [falante] ;
ACRN00316 | corte 06
LECTURA DE RAMON RAÑA LAMA DE UN EXTRACTO DE SU OBRA "UN TEOLOGO"
No programa Nós [4133]
Roman Raña Lama [falante] ;
ACRN00218 | corte 15
DECLARACIONES DE MANUEL LOMBAO SOBRE LA RADIO
No programa Nós [4133]
Manuel Lombao [falante] ;
ACRN00337 | corte 15
DECLARACIONES DE BIBIANO MORON SOBRE MUSICA
No programa Nós [4133]
Bibiano Morón [falante] ;
ACRN00203 | corte 08
DECLARACIONES DE LUIS MARIÑO SOBRE EL MUNDO EDITORIAL
No programa Nós [4133]
Luis Mariño [falante] ;
ACRN00199 | corte 12
DECLARACIONES DE XAVIER SEOANE SOBRE POESIA
No programa Nós [4133]
Xavier Seoane [falante] ;
ACRN00316 | corte 10
COMENTARIO DE CLODIO GONZALEZ PEREZ SOBRE HUMOR GRAFICO GALLEGO
No programa Nós [4133]
Clodio González Pérez [falante] ;
ACRN00279 | corte 03
DECLARACIONES DE ISIDRO PARGA PONDAL
No programa Nós [4133]
Isidro Parga Pondal [falante] ;
ACRN00203 | corte 12
DECLARACIONES DE MARCIAL SUAREZ SOBRE LUIS SEOANE
No programa Nós [4133]
Luís Seoane [Mencionado/a] ; Marcial Suárez [falante] ;
ACRN00201 | corte 01
DECLARACIONES DE MANUEL ESPIÑA GAMALLO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Manuel Espiña Gamallo [falante] ;
ACRN00316 | corte 14
LECTURA DE AUGUSTO PEREZ ALBERTI DE UN EXTRACTO DE SU OBRA "ATLAS DE GALICIA"
No programa Nós [4133]
Augusto Pérez Alberti [falante] ;
ACRN00279 | corte 07
RECITACION DE XOSE ALEXANDRE CRIBEIRO DE UNO DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Xose Alexandre Cribeiro [falante] ;
ACRN00203 | corte 16
DECLARACIONES DE XOSE MANUEL MARTINEZ OCA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Xosé Manuel Martínez Oca [falante] ;
ACRN00201 | corte 05
1983-01-01
DECLARACIONES DE XOSE ANTONIO PEROZO SOBRE CULTURA
No programa Nós [4133]
Xosé Antonio Perozo [falante] ;
ACRN00324 | corte 10
1983-01-01
COMENTARIO DE XOSE MARIA PEREZ PARALLE SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Xosé María Pérez Parallé [falante] ;
ACRN00008 | corte 11
1983-01-01
DECLARACIONES DE XULIO XIZ RAMIREZ SOBRE RNE
No programa Nós [4133]
Xulio Xiz [falante] ;
ACRN00324 | corte 15
1983-01-01
DECLARACIONES DE XOSE CASAL SOBRE SU TRAYECTORIA MUSICAL
No programa Nós [4133]
Xose Casal [falante] ;
ACRN00329 | corte 01
1983-01-01
DECLARACIONES DE DARIO XOHAN CABANA SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Darío Xohán Cabana [falante] ;
ACRN00329 | corte 05
1983-01-01
DECLARACIONES DE MARIA DO CARMO ENRIQUEZ
No programa Nós [4133]
Maria do Carmo Enriquez [falante] ;
ACRN00329 | corte 09
1983-01-01
DECLARACIONES DE BERNARDO MAIZ SOBRE HISTORIA
No programa Nós [4133]
Bernardo Máiz Vázquez [falante] ;
ACRN00324 | corte 02
1983-01-01
COMENTARIO DE XOSE ANTON GACIÑO BARRAL SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION
No programa Nós [4133]
Xosé Antón Gaciño [falante] ;
ACRN00008 | corte 03
1983-01-01
DECLARACIONES DE AGUSTIN VEGA FERNANDEZ SOBRE TEATRO
No programa Nós [4133]
Agustin Vega Fernandez [falante] ;
ACRN00329 | corte 13
1983-01-01
DECLARACIONES DE XURXO LOBATO SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Xurxo Lobato [falante] ;
ACRN00324 | corte 06
1983-01-01
COMENTARIO DE ISAAC DIAZ PARDO SOBRE EL PROGRESO
No programa Nós [4133]
Isaac Díaz Pardo [falante] ;
ACRN00008 | corte 07
1983-01-01
DECLARACIONES DE CESAREO SANCHEZ IGLESIAS SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Cesáreo Sánchez Iglesias [falante] ;
ACRN00329 | corte 17
1983-01-01
RECITACION DE MILLAN PICOUTO DE UNO DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Millan Picouto [falante] ;
ACRN00324 | corte 12
1983-01-01
COMENTARIO DE XAQUIN LORENZO "XOCAS" SOBRE LA FIESTA DEL SANTO CRISTO DE OURENSE
No programa Nós [4133]
Xaquín Lorenzo Fernández [falante] ;
ACRN00008 | corte 12
1983-01-01
DECLARACIONES DE XOSE LUIS MENDEZ FERRIN
No programa Nós [4133]
Xosé Luís Méndez Ferrín [falante] ;
ACRN00324 | corte 16
1983-01-01
RECITACION DE MAXIMINO CASTIÑEIRA "POETA DA MAHIA" DE UN POEMA
No programa Nós [4133]
Maximino Castiñeira “Poeta da Mahia” [falante] ;
ACRN00329 | corte 02
1983-01-01
DECLARACIONES DE XESUS FERRO RUIBAL SOBRE LINGUISTICA
No programa Nós [4133]
Xesús Ferro Ruibal [falante] ;
ACRN00329 | corte 06
1983-01-01
DECLARACIONES DE GONZALO URIARTE SOBRE SU TRAYECTORIA ARTISTICA
No programa Nós [4133]
Gonzalo Uriarte [falante] ;
ACRN00329 | corte 10
1983-01-01
DECLARACIONES DE SALVADOR GARCIA BODAÑO SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Salvador García-Bodaño [falante] ;
ACRN00324 | corte 03
1983-01-01
COMENTARIO DE AGUSTIN SIXTO SECO SOBRE SU VIDA
No programa Nós [4133]
Agustín Sixto Seco [falante] ;
ACRN00008 | corte 04
1983-01-01
DECLARACIONES DE MANUEL JUSTO GIL SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Manuel Justo Gil [falante] ;
ACRN00329 | corte 14
1983-01-01
RECITACION DE PAULINO VAZQUEZ DE VARIOS DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Paulino Vázquez Vázquez [falante] ;
ACRN00324 | corte 07
1983-01-01
COMENTARIO DE FELIPE ARIAS VILAS SOBRE MUSEOS
No programa Nós [4133]
Felipe Arias [falante] ;
ACRN00008 | corte 08
1983-01-01
DECLARACIONES DE XAVIER FONTE GUNDIN SOBRE FOLCLORE
No programa Nós [4133]
Javier Fonte Gundín [falante] ;
ACRN00324 | corte 13
1983-01-01
COMENTARIO DE RICARDO CARVALHO CALERO SOBRE SU OBRA LITERARIA
No programa Nós [4133]
Ricardo Carballo Calero [falante] ;
ACRN00008 | corte 13
1983-01-01
DECLARACIONES DE VICENTE RODRIGUEZ ABEIJON SOBRE LA FEDERACION CORAL GALEGA
No programa Nós [4133]
Vicente Rodriguez Abeijon [falante] ;
ACRN00324 | corte 17
1983-01-01
DECLARACIONES DE XOSE CHAO REGO SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Xosé Chao Rego [falante] ;
ACRN00329 | corte 03
1983-01-01
DECLARACIONES DE VALENTIN ARIAS SOBRE EL GALLEGO
No programa Nós [4133]
Valentín Arias [falante] ;
ACRN00329 | corte 07
1983-01-01
COMENTARIO DE XOSE FERNANDEZ FERREIRO SOBRE EL GRUPO BRAIS PINTO
No programa Nós [4133]
Xosé Fernández Ferreiro [falante] ;
ACRN00008 | corte 01
1983-01-01
DECLARACIONES DE LAUREANO ALVAREZ SOBRE FOLCLORE
No programa Nós [4133]
Laureano Álvarez [falante] ;
ACRN00329 | corte 11
1983-01-01
RECITACION DE PILAR PALLARES DE DOS DE SUS POEMAS
No programa Nós [4133]
Pilar Pallarés [falante] ;
ACRN00324 | corte 04
1983-01-01
COMENTARIO DE RAIMUNDO PATIÑO SOBRE ARTE
No programa Nós [4133]
Reimundo Patiño [falante] ;
ACRN00008 | corte 05
1983-01-01
DECLARACIONES DE MANOLO ALVAREZ SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Manolo Alvarez [falante] ;
ACRN00329 | corte 15
1983-01-01
DECLARACIONES DE GUSTAVO LUCA DE TENA SOBRE PERIODISMO
No programa Nós [4133]
Gustavo Luca De Tena [falante] ;
ACRN00324 | corte 08
1983-01-01
COMENTARIO DE FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO SOBRE VICENTE RISCO
No programa Nós [4133]
Francisco Fernández del Riego [falante] ; Vicente Risco [Mencionado/a] ;
ACRN00008 | corte 09
1983-01-01
COMENTARIO DE ROGELIO GROBA SOBRE SU TRAYECTORIA
No programa Nós [4133]
Rogelio Groba [falante] ;
ACRN00008 | corte 10
1983-01-01
DECLARACIONES DE XAQUIN MARIN SOBRE HUMOR
No programa Nós [4133]
Xaquín Marín [falante] ;
ACRN00324 | corte 14
1983-01-01
COMENTARIO DE XOSE MARIA ALVAREZ BLAZQUEZ SOBRE LA CULTURA GALLEGA
No programa Nós [4133]
Xosé María Álvarez Blázquez [falante] ;
ACRN00008 | corte 14
1983-01-01
DECLARACIONES DE XOSE REDONDO
No programa Nós [4133]
Xose Redondo [falante] ;
ACRN00324 | corte 18
1983-01-01
DECLARACIONES DE XOSE DIAZ JACOME SOBRE ANXEL CASAL
No programa Nós [4133]
Ánxel Casal [Mencionado/a] ; José Díaz Jácome [falante] ;
ACRN00329 | corte 04
1983-01-01
DECLARACIONES DE JUAN RAMON VIDAL ROMANI
No programa Nós [4133]
Juan Ramón Vidal Romaní [falante] ;
ACRN00329 | corte 08
1983-01-01
DECLARACIONES DE JOSE DE CORA
No programa Nós [4133]
José de Cora [falante] ;
ACRN00324 | corte 01
1983-01-01
COMENTARIO DE DANIEL CORTEZON SOBRE POESIA
No programa Nós [4133]
Daniel Cortezón [falante] ; Antonio Noriega Varela [Mencionado/a] ; Uxío Novoneyra [Mencionado/a] ;
ACRN00008 | corte 02
1983-01-01
DECLARACIONES DE RAMON MARTINEZ LOPEZ
No programa Nós [4133]
Ramón Martínez López [falante] ;
ACRN00329 | corte 12
1983-01-01
DECLARACIONES DE VENANCIO DEUS MEJUTO "BENI DEUS"
No programa Nós [4133]
Venancio “Beni” Deus Mejuto [falante] ;
ACRN00324 | corte 05
1983-01-01
COMENTARIO DE PERFECTO CONDE SOBRE SU LLEGADA AL PERIODISMO
No programa Nós [4133]
Perfecto Conde Muruais [falante] ;
ACRN00008 | corte 06
1983-01-01
DECLARACIONES DE ENRIQUE IGLESIAS ALVARELLOS SOBRE EL BILINGUISMO EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Enrique Iglesias Alvarellos [falante] ;
ACRN00329 | corte 16
1983-01-01
DECLARACIONES DE FRANCISCO ENCINAR SOBRE CULTURA
No programa Nós [4133]
Francisco Encinar [falante] ;
ACRN00324 | corte 09
1985-04-02
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA TRANSMISION ORAL
No programa Nós [4133]
Manuel López [falante] ; Marina de la Peña [locución] ; Xan Arias Andreu [locución] ; Xosé Luís Garcia Labandeira [locución] ; Luis Pita [locución] ;
ACCP00555 | corte 01
1985-08-06
ENTREVISTA A LUIS SUAREZ SOBRE SU TRAYECTORIA DEPORTIVA
No programa Nós [4133]
Luis Suárez Fernández [falante] ;
ACRN00322 | corte 01
1986-02-08
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LOS CARNAVALES DE A CORUÑA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Lola Ramos [falante] ;
ACCP00553 | corte 01
1986-02-19
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE EL MAR
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Enrique Gonzalez [falante] ;
ACCP00554 | corte 01
1986-03-01
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE CULTURA Y FOLCLORE EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Manuel López [falante] ; Xaquín Lorenzo Fernández [falante] ; Xan Arias Andreu [locución] ;
ACCP00557 | corte 02
1986-03-13
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE ALFARERIA Y CERAMICA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Antonio Cambre Añon [falante] ;
ACCP00558 | corte 02
1986-03-19
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE GALICIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ;
ACCP00567 | corte 01
1986-04-10
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE ANTROPOLOGIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ;
ACCP00569 | corte 02
1986-04-16
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA RELACION CULTURAL ENTRE BRETAÑA Y GALICIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Philippe Cloiret [falante] ;
ACCP00570 | corte 02
1986-04-23
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA PESCA FLUVIAL EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Roberto Fernandez Lamazares [falante] ;
ACCP00561 | corte 02
1986-04-28
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA PESCA EN GALICIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Francisco Martinez Moinelo [falante] ;
ACCP00568 | corte 02
1986-04-30
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE ARTESANIA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Alberto Vera [falante] ;
ACCP00560 | corte 02
1986-05-07
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA FIESTA DE LOS MAIOS
No programa Nós [4133]
Pilar Cañas [locución] ; Xan Arias Andreu [locución] ; José Luis de Tena [locución] ;
ACCP00611 | corte 01
1986-05-15
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE MUSICA TRADICIONAL DE GALICIA
No programa Nós [4133]
Francisco Luengo [falante] ; Xan Arias Andreu [locución] ;
ACCP00559 | corte 02
1986-05-21
REPORTAJE SOBRE LA REGUEIFA
No programa Nós [4133]
Pilar Cañas [locución] ; Florencio da Fontaneira, “O Cego dos Vilares” [Mencionado/a] ; Xan Arias Andreu [locución] ; Constantino Cabanas [locución] ; Pablo Quintana [falante] ;
ACCP00600 | corte 01
1986-05-28
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE EL BANDOLERISMO
No programa Nós [4133]
Mamed Casanova “Toribio” [Mencionado/a] ; Xan Arias Andreu [locución] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACCP00606 | corte 01
1986-06-04
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA REGUEIFA
No programa Nós [4133]
Xan Arias Andreu [locución] ; Xose Blanco “Branquiño de Muiñoseco” [falante] ; Calviño de Tallo [falante] ;
ACCP00556 | corte 01
1986-06-12
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE LA FIESTA DE LOS MAIOS
No programa Nós [4133]
Felipe Senén [falante] ; Xan Arias Andreu [locución] ;
ACCP00615 | corte 01
1986-06-19
REPORTAJE ETNOGRAFICO SOBRE ARTESANIA
No programa Nós [4133]
Pilar Cañas [locución] ; Xan Arias Andreu [locución] ; Salvador Hernandez [falante] ;
ACCP00612 | corte 01
1986-06-27
PROGRAMA SOBRE ETNOGRAFIA
No programa Nós [4133]
Manuel López [falante] ; Pilar Cañas [locución] ; Xan Arias Andreu [locución] ; Jose Moscoso [falante] ; Arturo Regueiro [locución] ; Fina Rey Barral [falante] ;
ACCP00607 | corte 01