CONVOCATORIA

----

Modificación da listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as do Anexo II

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015

Con motivo da recepción da documentación remitida por Ana Vilanova Arca, con data de entrada no rexistro da Delegación Territorial de Pontevedra da Consellería de Presidencia, Administacións Públicas e Xustiza o 18/06/2015, acórdase a modificación da listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as do anexo II, e procédese a incluíla na listaxe de admitidos/as que se achega.

Descarga aquí o documento