COMISIóN EXECUTIVA

----

Xosé M. Núñez Seixas

Vicepresidencia. Consello da Cultura Galega (2018)

Catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela. Premio Nacional de Ensaio en 2019. Foi investigador ou profesor convidado en numerosas universidades como París VII, París X, Rennes II, Bielefeld, Zentrum zeitgeschichtliche Forschung (Postdam), ou Stanford.

Os seus eidos principais de pescuda son os nacionalismos ibéricos e europeos nos séculos XIX e XX, así; como en estudos migratorios e na historia cultural da guerra e da violencia no século XX. Forma parte dos consellos de readacción das revistas máis reputadas da súa área de coñecemento como Estudos Migratorios, Estudios Migratorios Latinoamericanos e Historia Social, amais de ser membro do consello asesor de varias revistas ibéricas e internacionais, coma o European History Quarterly, Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, ou Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies.

É autor de varias monografías en galego, inglés, alemán, francés, portugués, español e catalán, así como de numerosos artigos en revistas ibéricas e internacionais, como Memory, Journal of Contemporary History ou Social History. Igualmente, ten publicado decenas de capítulos en volumes colectivos de ámbito ibérico e internacional. Conta con máis de trinta publicacións.

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato