COMISIóN EXECUTIVA

----

Xosé M. Núñez Seixas

Vicepresidencia. Consello da Cultura Galega (2018)