PERSOAS

----

Manuel Bragado

editor e director de Edicións Xerais de Galicia