Histórico: Participación de Manuel Bragado nas actividades do CCG

----

Manuel Bragado

1959 Vigo

Biografía de Manuel Bragado

1959- Vigo editor e director de Edicións Xerais de Galicia. Asociación Galega
de Editores

Manuel Bragado [Coordinación] en

Manuel Bragado [Edición] en

Manuel Bragado [Modera] en

Manuel Bragado [Presenta] en

Manuel Bragado [Relator/a] en

ENCONTROS MONOGRáFICOS CO PATRIMONIO CULTURAL. IN SITU. CONXUNTOS HISTóRICOS

O Casco Vello de Vigo

A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana