Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Xornada.

Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Luns, 21 de setembro de 2015
Santiago de Compostela
Xornada

Cultura e comunicación na Europa do século XXI

Luns, 21 de setembro de 2015 Santiago de Compostela

A cultura é un dos ámbitos temáticos nos que a confluencia entre creadores, público e profesionais da comunicación e do xornalismo foi máis intensa. Coa extensión das novas tecnoloxías e as profundas transformacións que estas aplican á cultura, ás súas dimensións económicas, artísticas, sociais e lúdicas, xorden novos interrogantes sobre como os medios de comunicación, os axentes culturais e, mesmo, as institucións e os gobernos deben afrontar a dimensión pública e comunicativa da cultura.


A presente xornada tenta, pois, crear un marco de reflexión sobre as políticas de comunicación, o papel da cidadanía, a creatividade cultural en tempos de crise económica, as relacións, moitas veces difíciles, entre o xornalismo e a industria cultural, e o emprendemento comunicativo en materia cultural así como o papel das institucións na difusión e na comunicación cultural.


Esta xornada está especialmente orientada a profesionais da comunicación, da xestión cultural e da difusión da cultura. A finalidade é achegar ao sector cultural galego ideas, debates e portas desde as que construír os alicerces da comunicación cultural da vindeira década.


 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.gal
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia a Xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
Cultura e comunicación na Europa do século XXI
Cando
Luns, 21 de setembro de 2015
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Manuel Gago
Xosé López García
Xosé Rúas Araújo
Participante
Carles A. Foguet
Raquel Martínez
Javier Pantoja
Marta Peirano
Relator/a
Blanca Berasátegui
Mary McCarthy
Víctor Sampedro
Carlo Sorrentino
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)