Escritoras no alén mar

Conversas Transatlánticas

Escritoras no alén mar

Xoves, 13 de setembro de 2018, ás 17:00 horas
Santiago de Compostela
Coloquio
Conversas Transatlánticas

Escritoras no alén mar

Xoves, 13 de setembro de 2018, ás 17:00 horas Santiago de Compostela

Nos douscentos anos que Galicia leva tendendo pontes transatlánticas, as letras tamén migraron e as literatas materializaron, nas súas vidas e nas súas obras, un modelo de mestizaxe artística e identitaria. O Consello da Cultura Galega ofrece un punto de encontro idóneo para que a conversa flúa, as opinións se contrasten, as ideas medren e os lazos se reafirmen, recuperando a experiencia de xuntar un grupo de ilustres compatriotas, hoxe todas mulleres, arredor desta mesa común para saber como pensan, que senten, como nos ven e como se ven, e, sobre todo, como imaxinan o futuro desexábel. Galicia, periferia da periferia europea, comezo e fin do vello continente, limita ao oeste con terras americanas. O océano non supuxo unha fronteira, senón a ponte perfecta para que mulleres e homes de ambas as beiras se atopasen e xermolase un xeito propio de ser e de sentírmonos de aquí e de alá. Ninguén dixo que fose doado, pero o resultado foi, en moitos casos, admirábel.


Conversaremos con María Rosa Lojo, Mirta Yáñez e Inma López Silva sobre o galego, a literatura, as migracións, a globalización, o que se espera das e dos que estamos na beira de aquí, e o que se está en disposición de facer por parte daquelas e daqueles que están na beira do alén mar.


ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao coloquio.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Coloquio.
Conversas Transatlánticas
Escritoras no alén mar
Cando
Xoves, 13 de setembro de 2018, ás 17:00 horas
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Modera
Xosé M. Núñez Seixas
María Xosé Porteiro García
Relator/a
María Rosa Lojo
Inmaculada López Silva
Mirta Yáñez
Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Comisión de Igualdade (CCG)
Colabora
Acción exterior do Consello da Cultura Galega
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)