Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

En su aniversario

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
[1945]
Periodicidade:
Irregular, cada dous ou tres anos
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
Variable entre 40 e 50 páxinas
Contido:
Esta revista societaria foi creada para informar aos socios da entidade editora das actividades sociais, así como das noticias e historia do seu concello natal e de Galicia, con artigos e textos literarios
Ilustracións:
Fotografías de socios (galería infantil, obituarios, vodas etc.) e da comisión directiva nos diversos actos sociais. Tamén fotografías de Padrón (paisaxes, arquitectura ...)
Publicidade:
Abundante (directorio de negocios de padroneses en Arxentina) distribuída por toda a revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1945
1947
1950
n.

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1945
n. 1947
n. 1950