A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego
Xosé López García. Coordinación Jorge Pedro Sousa. Coordinación 2004
Estudios Migratorios N.º 3 (xuño de 1997)
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Xosé Ramón Barreiro Fernández. Dirección Vicente Peña. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección 1997