Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016
Portada de A prensa galega de inmigración en Uruguai
A prensa galega de inmigración en Uruguai
Carlos Zubillaga. Autoría 1996