Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
Dramaturxias Itinerantes [ed. 2020]
Clara Gayo. Autoría Cláudia Lucas Chéu. Autoría 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. outono 2019]
Ana Carreira. Autoría Joana Craveiro. Autoría 2019
Dramaturxias Itinerantes [ed. primavera 2019]
Patrícia Portela. Textos AveLina Pérez. Textos 2019
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Portada de  Unha voz galega no exilio
Unha voz galega no exilio
Ramón Suárez Picallo. Autoría 2008
Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2003
Estudios Migratorios N.º 6 (decembro de 1998)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición Abel Losada Álvarez. Edición 1998
Estudios Migratorios N.º 4 (decembro de 1997)
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Xosé Ramón Barreiro Fernández. Dirección Vicente Peña. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección 1997