Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
Cousas gallegas
Fortunato Cruces. Autoría 2020
O soño cubano da emigración galega
Xosé M. Núñez Seixas. Comisariado María Xosé Porteiro García. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2020
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016