Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016