AX-G. Afonso X e Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
AX-G. Alfonso X and Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
AX-G. Alfonso X y Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
Patrimonio cultural galego na emigración
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996