Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2003
Galicia-Finlandia: modos de pensar
Margarita Ledo. Coordinación Tapio Varis. Coordinación 2002