xornada: A LEI DO LIBRO 2006 A DEBATE

A Lei do Libro 2006 a debate

Xoves, 19 de abril de 2018
Información

Co gallo do Día Mundial do Libro e a Lectura, a Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega (CCG) organiza unha xornada de avaliación do desenvolvemento da Lei do Libro e da Lectura de Galicia, un texto que foi elaborado colectivamente no seu día e aprobado no Parlamento en 2006.


A partir da análise dos datos empíricos e dos obxectivos que a Lei pretendía e permitía acadar, valoraranse tamén os contidos desta dende a perspectiva legal e administrativa, así como a súa vixencia, fortalezas e feblezas a partir dos puntos de vista achegados polos distintos axentes públicos e privados relacionados con este ámbito.

Ficha técnica
A Lei do Libro 2006 a debate
A Lei do Libro 2006 a debate
Xornada. Xoves, 19 de abril de 2018
Coordinación
Manuel Bragado
Dolores Vilavedra
Organiza
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)
Modera
Marcos Lorenzo
Participante
Xosé Ballesteros
Daniel Buján
Susana Castro Barral
Mercedes Queixas
Pilar Rodríguez
Dolores Tobío Barreira
Presenta
Manuel Bragado
Alba Nogueira
Relator/a
Carlos Amoedo
Håkan Casares
Cristina Novoa
Xavier Senín

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205