Cultura do mecenado

Xornada

Cultura do mecenado

Martes, 4 de febreiro de 2020
Santiago de Compostela
Xornada

Cultura do mecenado

Martes, 4 de febreiro de 2020 Santiago de Compostela
O mecenado é unha das capacidades da cidadanía na corresponsabilidade no deseño e creación de proxectos culturais, científicos ou sociais. Cómpre, daquela, atendelo e alentalo como ferramenta ao servizo do desenvolvemento económico, social, científico e cultural do país. Ademais de crer na cultura do mecenado, é preciso impulsar un espazo no que vehicular demandas sobre esta realidade, tanto no ámbito galego coma noutros territorios alén da nosa fronteira. Atender o mecenado é un compromiso co que seguir pensando quen fai cultura ou investigación, cal é nosa corresponsabilidade como cidadanía e que respostas podemos dar ante a crise do papel do Estado como garante do dereito á cultura. A cidadanía a través de múltiples soportes como o pago colaborativo das festas foi creando os seus propios espazos de lecer, o que nos permite ver como hai un substrato de financiamento colectivo, de mecenado e tamén de xustiza social, que se ve a través dos impostos e tamén ante a resposta a desigualdades ou crises ambientais, por poñermos algúns casos.
A xornada Cultura do Mecenado é un intento co que pensar que ecosistemas poderían ser os máis favorables para incrementar a cultura do mecenado.

Obxectivos da xornada:
- Atender á cuestión da arte sobre o mecenado, dando resposta a que se está a facer arredor del.
- Coñecer experiencias e casos de boas prácticas de mecenado.
- Abrir un espazo de diálogo co que abordar a potencialidade do mecenado como exercicio de compromiso social.

Desenvolvemento:
A xornada divídese en dúas partes, unha primeira de panorámicas pola mañá, a modo de relatorios cun debate final, e pola tarde unha segunda sesión participativa coa que pensar como impulsar unha maior cultura do mecenado.
Os retos actuais precisan das múltiples intelixencias para ser resoltos.
Deste xeito, coa primeira parte damos conta de experiencias e marcos lexislativos arredor do mecenado, e coa segunda procuramos abrir espazos de debate cos que responder de xeito colectivo a que accións se poderían dar para impulsar o mecenado.
Ficha técnica
Xornada.
Cultura do mecenado
Data
Martes, 4 de febreiro de 2020
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Fran Quiroga
Relator/a
Irene Aláez
Borja Álvarez Rubio
José María Arias Mosquera
David Chipperfield
Jabier Larrañaga
Isabel Peñalosa
José Luis Pérez Pont
Manuel Vila López
Colabora
Concomitentes
Fundación Daniel e Nina Carasso
Organiza
Consello da Cultura Galega