encontro: XXII ENCONTROS PARA A NORMALIZACIóN LINGüíSTICA

XXII Encontros para a normalización lingüística

A integración lingüística como ferramenta de cohesión social

1 e 2 de outubro de 2020
Información
ADIADOS: 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2020
Centramos esta XXII edición dos Encontros para a normalización lingüística nas persoas e nos colectivos non galegofalantes de orixe, conscientes de que a integración lingüística é un factor indispensable para a cohesión social. Unha integración que non será posible se non se ofrecen recursos axeitados nin se habilitan medios para que os non falantes dean adquirido a competencia necesaria na lingua propia de Galicia.

Dámoslles voz aos protagonistas e tamén a entidades galegas que teñen coñecemento e opinión autorizada porque atenden regularmente as necesidades e urxencias destes colectivos. Avaliaremos os recursos dispoñibles, para vermos como se poden aproveitar e mellorar, para avanzarmos na súa modernización, diversidade e eficacia; nese marco, prestaremos unha atención especial ao sistema Celga, por ser este o sistema de formación que se ofrece desde a Administración autonómica e requisito para a integración laboral dos migrantes. Escoitaremos e aprenderemos de varias experiencias xa realizadas, dentro e fóra de Galicia.

Falamos de persoas e de colectivos; de migrantes procedentes doutras linguas e culturas, por veces moi distantes; de galegos retornados da Galicia global e de conveciños que non teñen o galego como lingua familiar; de meniños e meniñas, de adolescentes, de mozos e mozas, de persoas de todas as idades; de cidadáns e cidadás con diversas esixencias laborais do uso oral e escrito da lingua, mais todos iguais na necesidade de se integraren en plenitude na sociedade galega, unha comunidade humana con lingua propia.
Ficha técnica
XXII Encontros para a normalización lingüística
XXII Encontros para a normalización lingüística
Encontro. 1 e 2 de outubro de 2020
Coordinación
Rosario Álvarez Blanco
David Cobas Medín
Xosé Gregorio Ferreiro Fente
Valentina Formoso Gosende
Susana Mayo Redondo
Xusto A. Rodríguez Río
Bieito Silva Valdivia
Anxos Sobriño Pérez
Marta Souto González
Colabora
Secretaría Xeral de Política Lingüística

Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Consello da Cultura Galega

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205