Anuario de Estatísticas Culturais 2006
Håkan Casares. Coordinación Purificación Carballo Pérez. Equipo técnico María Concepción Díaz-Fierros. Equipo técnico Xaime Subiela. Equipo técnico 2008
A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego
Xosé López García. Coordinación Jorge Pedro Sousa. Coordinación 2004