Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura
Ramón Villares. Edición Manuel Gago. Coordinación 2016
A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
A comunicación no seu tempo
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación Marcos S. Pérez Pena. Coordinación 2008
Portada de  II Congreso Galego Audiovisual: actas
II Congreso Galego Audiovisual: actas
Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008