Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
Cartafol de traducións e outros poemas
Xosé María Díaz Castro. Autoría Armando Requeixo. Edición 2014