Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
María Álvarez de la Granja. Edición Marta Negro Romero. Edición 2022
Son de Galicia.
Miguel Anxo Seixas. Comisariado 2018
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Portada de  Homenaxe a Ánxel Fole
Homenaxe a Ánxel Fole
Margarita Ledo. Entrevista Carlos Casares. Entrevista Claudio Rodríguez Fer. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de  Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Cristina Pujales. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de  Homenaxe a Rafael Dieste
Homenaxe a Rafael Dieste
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Vidal López. Son 1995