Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
María Álvarez de la Granja. Edición Marta Negro Romero. Edición 2022
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002