Elaborado desde unha ollada feminista e de xénero por iniciativa da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, este informe presenta unha visión crítica global e actualizada sobre os arquivos públicos con actividade en Galicia en toda a súa complexidade, co obxectivo de xerar propostas críticas co patriarcado e co androcentrismo que teñan a posibilidade de se traducir en liñas consolidadas de traballo efectivas.
Dáse conta das iniciativas destinadas a visibilizar as mulleres e os feminismos no mundo dos arquivos, aténdese máis concretamente ás traxectorias dos que teñen actividade en Galicia, ás súas características físicas, aos perfís do persoal que traballa neles, ao tratamento e uso dos fondos documentais, aos perfís de usuarias e usuarios e aos plans de formación dirixidos a arquivistas. Reflexiónase tamén sobre os usos sexistas da lingua empregados nos arquivos e inclúense recursos para paliar esa eiva.
Conclúese cun amplo número de propostas que conforman unha folla de ruta para trasladar ás distintas administracións, asociacións profesionais e arquivistas, na procura da mellora no funcionamento, doutra mirada e outra sensibilidade para empezar a establecer pautas que favorezan o equilibrio e tendan á igualdade, á equidade e á non discriminación.
Título Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
Unha perspectiva de xénero e feminista
Autoría Dolores Pereira Oliveira
Olimpia López Rodríguez
Mariám Mariño Costales
Documentación Susana Guitar Novo
Limiar Carmen Pérez Pais
Presentación María Xosé Porteiro García
Revisión lingüística Laura Piñeiro Pais
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2019
Edición 1ª edición
Descrición física 129 p.: gráf.; 28 cm
ISBN 978-84-17802-00-4
Depósito Legal C 251-2019
Url externa Catálogo RBG
Colección documentos & informes
Materias
Áreas
Código QR