Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
M.ª Xosé Rodríguez Galdo, M.ª Pilar Freire Esparís e Ánxeles Prada Castro
Mulleres e emigración na historia contemporánea de Galicia, 1880-1930.
Jordi Maluquer de Motes
As remesas dos emigrantes na modernización da economía española trala crise colonial (1898-1913).
Raúl Iturra
A oralidade e a escritura na construcción do social.
Rodolfo Alonso Ramos, Pedro A. Gurría García e Mercedes Lázaro Ruiz
A emigración rioxana a América (1880-1936).
Raúl Soutelo Vázquez
Memoria oral e identidade étnica da inmigración española a Latinoamérica no século XX: os galegos en Brasil, 1880-1970.
M.ª Mónica Ghirardi de Hillar
Impacto do proceso independentista nos comportamentos matrimoniais de españois en Córdoba.
Clodio González Pérez
Roberto Blanco Torres: emigrante, xornalista e poeta.
Jesús José Blanco Rosas
Os programas radiais dos emigrantes galegos.
Título Estudios Migratorios N.º 6 (decembro de 1998)
Edición María Xosé Rodríguez Galdo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Vicente Peña
Abel Losada Álvarez
Autoría Rodolfo Alonso Ramos
Jesús José Blanco Rosas
Pilar Freire Esparís
María Mónica Ghirardi de Hillar
Clodio González Pérez
Pedro A. Gurría García
Raúl Iturra
Mercedes Lázaro Ruíz
Jordi Maluquer de Motes
Ánxeles Prada
María Xosé Rodríguez Galdo
Raúl Soutelo
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 1998
Edición 1ª edición
Notas Texto en castelán e galego.A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
CCG. Signatura CCG 1998 137
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR
qr code