industria editorial

no Álbum de Galicia (13 persoas)

industria editorial

Biografado/a Temáticas
Uxío Carré Aldao Uxío Carré Aldao
A Coruña, 1859-A Coruña, 1932
Leandro Carré Alvarellos Leandro Carré Alvarellos
A Coruña, 1888-A Coruña, 1976
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Francisco Fernández del Riego Francisco Fernández del Riego
Vilanova de Lourenzá (Lugo), 1913-Vigo (Pontevedra), 2010
Celso Emilio Ferreiro Celso Emilio Ferreiro
Celanova, 1912-Vigo, 1979
Manuel Gómez Román Manuel Gómez Román
Vigo, Pontevedra, 1875-Vigo, Pontevedra, 1964
Xaime Isla Couto Xaime Isla Couto
Santiago de Compostela, 1915-Vigo, 2012
Andrés Martínez Salazar Andrés Martínez Salazar
Astorga (León), 1846-A Coruña, 1923
Ramón Otero Pedrayo Ramón Otero Pedrayo
Ourense, 1888-Ourense, 1976
Francisco Pillado Mayor Francisco Pillado Mayor
A Coruña, 1941-A Coruña, 2021
Ramón Piñeiro Ramón Piñeiro
Armea de Abaixo, Láncara (Lugo), 1915-Santiago de Compostela (A Coruña), 1990
Sabino Torres Ferrer Sabino Torres Ferrer
Pontevedra, 1924-Madrid, 2016
Ramón Villar Ponte Ramón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953