Irmandades da Fala

Ánxel Casal

[1895-1936]
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936

Manuel Antonio

[1900-1930]
Rianxo, A Coruña, Galicia, 1900-Rianxo, A Coruña, Galicia, 1930
Biografado/a Temáticas
Manuel Banet Manuel Banet
-
Roberto Blanco Torres Roberto Blanco Torres
Cuntis (Pontevedra), 1891-Entrimo (Ourense), 1936
Ramón Cabanillas Ramón Cabanillas
Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959
Leandro Carré Alvarellos Leandro Carré Alvarellos
A Coruña, 1888-A Coruña, 1976
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Evaristo Correa Calderón Evaristo Correa Calderón
Neira de Xusá, 1899-Trives, 1986
Ramón Fernández Mato Ramón Fernández Mato
Cespón (Boiro, A Coruña), 1889-Vilagarcía de Arousa, 1980
Gonzalo López Abente Gonzalo López Abente
Muxia, 1878-, 1963
Antón Losada Diéguez Antón Losada Diéguez
Moldes (Boborás, Ourense), 1884-Pontevedra, 1929
 Manuel Antonio Manuel Antonio
Rianxo, A Coruña, Galicia, 1900-Rianxo, A Coruña, Galicia, 1930
Lois Porteiro Garea Lois Porteiro Garea
Lugo, 1889-Frades, 1918
Xaime Quintanilla Xaime Quintanilla
A Coruña, Galicia, 1898-Ferrol, A Coruña, Galicia, 1936
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Victoriano Taibo Victoriano Taibo
Santiago de Compostela, 1885-Vigo, 1966
Antón Vilar Ponte Antón Vilar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Ramón Vilar Ponte Ramón Vilar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953