Irmandades da Fala

Irmandades da Fala

Ramón Cabanillas

(Cambados 1876-1958) [1876-1959] TEMÁTICAS: Publicación: 7/6/2017 Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959

Lois Porteiro Garea

Lugo, 1889 – Frades, 1918 [1889-1918] TEMÁTICAS: Publicación: 1/5/2017 Lugo, 1889-Frades, 1918

Evaristo Correa Calderón

Nace Evaristo Correa Calderón no lugar de Pipín d’A Pena (Neira de Rei) [1899-1986] TEMÁTICAS: Publicación: 2/5/2017 Neira de Xusá, 1899-Trives, 1986

Vicente Risco

(Ourense, 1884- Ourense,1963) [1884-1963] TEMÁTICAS: Publicación: 1/4/2017 Ourense, 1884-Ourense, 1963

Gonzalo López Abente

Gonzalo López Abente (Muxía, 24 de marzo de 1878 – 23 de xullo de 1963) [1878-1963] TEMÁTICAS: Publicación: 6/3/2017 Muxia, 1878-, 1963

Manuel Antonio

Manuel Antonio Pérez Sánchez veu ao mundo na vila de Rianxo o 12 de xullo de 1900 [1900-1930] TEMÁTICAS: Publicación: 4/1/2017 Rianxo, A Coruña, Galicia, 1900-Rianxo, A Coruña, Galicia, 1930

Antón Losada Diéguez

Losada Diéguez, de liñaxes fidalgas que se remontan ao século XVI [1884-1929] TEMÁTICAS: Publicación: 4/1/2017 Moldes (Boborás, Ourense), 1884-Pontevedra, 1929

Leandro Carré Alvarellos

Leandro Carré Alvarellos era fillo de Eugenio Carré Aldao e Purificación Alvarellos Pena, o cuarto de once irmáns que naceu en 1888 na Coruña [1888-1976] TEMÁTICAS: Publicación: 6/9/2016 A Coruña, 1888-A Coruña, 1976

Ánxel Casal

Ánxel Casal naceu o 17 de decembro de 1895 no número 28 da rúa da Fonte de San Andrés no seo dunha familia que nunca foi acomodada [1895-1936] TEMÁTICAS: Publicación: 6/7/2016 A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936

Xaime Quintanilla

Naceu na Coruña o 13 de xuño de 1891 e cursou os estudos de Medicina en Santiago [1898-1936] TEMÁTICAS: Publicación: 5/5/2016 A Coruña, Galicia, 1898-Ferrol, A Coruña, Galicia, 1936

Victoriano Taibo

Narrador, prosista e ensaísta [1885-1966] TEMÁTICAS: Publicación: 5/5/2016 Santiago de Compostela, 1885-Vigo, 1966

Roberto Blanco Torres

Xornalista, político e poeta [1891-1936] TEMÁTICAS: Publicación: 2/4/2016 Cuntis (Pontevedra), 1891-Entrimo (Ourense), 1936

Ramón Fernández Mato

A vida de Ramón Fernández Mato estivo dedicada por completo á escrita [1889-1980] TEMÁTICAS: Publicación: 2/4/2016 Cespón (Boiro, A Coruña), 1889-Vilagarcía de Arousa, 1980

Antón Villar Ponte

Antón foi o segundo dos cinco fillos de Ponciano Villar Bermúdez e Melchora Ponte Peña [1881-1936] TEMÁTICAS: Publicación: 2/3/2016 Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936

Ramón Villar Ponte

Foi o cuarto dos fillos do casal formado polo emigrante enriquecido Ponciano Villar Bermúdez e Melchora Ponte [1890-1953] TEMÁTICAS: Publicación: 4/3/2016 Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953
Biografado/a Temáticas
Manuel Banet Manuel Banet
-
Roberto Blanco Torres Roberto Blanco Torres
Cuntis (Pontevedra), 1891-Entrimo (Ourense), 1936
Ramón Cabanillas Ramón Cabanillas
Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959
Leandro Carré Alvarellos Leandro Carré Alvarellos
A Coruña, 1888-A Coruña, 1976
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Evaristo Correa Calderón Evaristo Correa Calderón
Neira de Xusá, 1899-Trives, 1986
Ramón Fernández Mato Ramón Fernández Mato
Cespón (Boiro, A Coruña), 1889-Vilagarcía de Arousa, 1980
Gonzalo López Abente Gonzalo López Abente
Muxia, 1878-, 1963
Antón Losada Diéguez Antón Losada Diéguez
Moldes (Boborás, Ourense), 1884-Pontevedra, 1929
 Manuel Antonio Manuel Antonio
Rianxo, A Coruña, Galicia, 1900-Rianxo, A Coruña, Galicia, 1930
Lois Porteiro Garea Lois Porteiro Garea
Lugo, 1889-Frades, 1918
Xaime Quintanilla Xaime Quintanilla
A Coruña, Galicia, 1898-Ferrol, A Coruña, Galicia, 1936
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Victoriano Taibo Victoriano Taibo
Santiago de Compostela, 1885-Vigo, 1966
Antón Villar Ponte Antón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Ramón Villar Ponte Ramón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953