PERSOAS

----

Celia Pereira

Excepcional intelectual con acceso á cultura escrita desde a nenez. Filla dun militar liberal orixinario da montaña santanderina, Ángel del Arenal, e de Concepción Ponte Tenreiro, de ascendencia aristocrática galega